V našem Ateliéru si můžete v hezkém prostředí, v klidu u šálku kávy nebo sklenky vína, prostudovat nejrůznější odbornou literaturu vztahující se k sedlářskému – brašnářskému řemeslu. Jedná se o historickou literaturu, ale i moderní učebnice a příručky o práci s kůží s mnoha fotografiemi a názornými ilustracemi. Tuto službu Vám nabízíme zcela ZDARMA.

Seznam literatury

 
Odborná česká literatura - učebnice
Název knihy Autor
Rok vydání
   
Brašnářská a sedlářská technologie
pro I. a II. ročník SOU
Ing. Jiří Douda, Pavel Sitter,
Ing. Karel Mičík, CSc.
1984
     
Brašnářská a sedlářská technologie
Brašnářská výroba pro 3 ročník SOU
Ing. Jiří  Douda, Pavel. Sitter, 
Anna S. Králíková
1987
     
Brašnářská a sedlářská technologie
Brašnářská výroba pro 3 ročník SOU
V. Gřešák
     
Brašnářské a sedlářské stroje a zařízení
pro SOU
Ing. Ladislav Kubeček,
Ing. Milan Zedka
1985
     
Brašnářství a kůže
příručka pro brašnáře
Otto Horčík
1945
     
Modelárstvo remenárska a sedlárska výroba
pre 1., 2. a 3. ročník SOU
Jan Kyslík
1984
     
Modelářství pro SOU brašnářská a sedlářská
výroba - druhé vydání
Jan Kyslík
1986
     
První česká sedlářská učebnice pro školy,
tovaryše a mistry
František Šimek
1946
     
Příloha První české sedlářské předlohy
pro kreslení a výrobu

(pro školy, tovaryše a mistry II. ročkník)
František Šimek
     
Technologie a organisace v brašnářském
a galanterním průmyslu
Jiří Douda a kolektiv
1954
     
Technologie kůže I.   N. V. Černov, I. S. Šestáková,
I. M. Lečickij, N. A. Michajlov
1955
     
Textilie a pomocné hmoty v brašnářství
II. příručka pro brašnáře
Otto Horčík
1945
   
 
Odborná zahraniční literatura
Název knihy Autor
Rok vydání
     
Complete leatherwork easy techniques
and over 20 great projects
Katherine Pogson
2009
   
Leather Braiding Bruce Grant
1991
(první výtisk 1950)
     
Leather Tooling & Carving Chris H. Groneman
1950
     
The Leatherworking Handbook a practical
illustrated sourcebook of techniques and projects
Valerie Michael
2006
(první výtisk 1993)
   
 
Ostatní literatura
Název knihy Autor
Rok vydání
     
Jak si vybrat westernové sedlo Milan Nepustil, Jan Rejmon, Antonín Frinta
2004
     
 
K nahlédnutí
     
Sedlářské rozhledy
obrázkový měsíčník pro sedláře, řemenáře, brašnáře
celý ročník
1905
     
Sedlářské, semenářské a brašnářské listy kompletní listy
1942
     
Katalog firmy Weaver - leather    
     
Katalogy firmy Tandy Leather Factory    
   

 

Knihy si také můžete vypůjčit v souladu s těmito pravidly:

  1. Zájemce o vypůjčení knihy se prokáže svým OP a dalším dokladem totožnosti (např. ŘP a podobně)

  2. Vypůjčením knihy dává zájemce souhlas s uchováním osobních údajů získaných z dokladu totožnosti po celou dobu vypůjčení a souhlas s těmito výpůjčními pravidly.

  3. Při vypůjčení knihy zájemce složí vratnou kauci ve výši 1500 Kč, za každou vypůjčenou knihu. O složení kauce zájemce obdrží potvrzení.

  4. Zájemce si může vypůjčit maximálně 2 knihy na dobu maximálně 14 ti kalendářních dnů.

  5. Cena půjčovného je 30Kč/den za každou knihu.

  6. Při opožděném vrácení se účtuje + 50 Kč smluvní penále za každý den z prodlení.

  7. V případě poškození vypůjčené knihy je zájemce povinen uhradit způsobenou škodu v odpovídající výši.

  8. Při vrácení knihy je zájemci vrácena vratná kauce, proti které je započteno půjčovné, případné penále, nebo případná úhrada za poškození knihy.

  9. Zájemce nesmí pořizovat žádné kopie vypůjčené knihy nebo její části.

  10. Na zapůjčení knihy je vystaven řádný daňový doklad.